Vilken trädgårdstil är du?

pool

Jag tycker att det är så spännande med alla olika trädgårdsstilar som finns. Oftast hänger stilen ihop med karaktären på huset, vilket är att föredra tycker jag. Men hur gör man då om man har ett hus från sekelskiftet men tycker bättre om den mer moderna stilen? Ingeting är omöjligt, man kan mycket väl föra in de lite modernare tonerna i sin  trädgård utan att för den saken förstöra  ursprunget. Det är det som är det fina i kråksången idag, alla gör vi våra trädgådar på vårt eget vis och för oss själva.

Förr handlade det mycket om att visa sin trädgård utåt, som en statussymbol. Då fanns det givna regler om hur man skulle anlägga en trädgård, dessa regler kom oftast från England och Tyskland. Idag är det är inte så att ett fåtal länder styr våran ”smak”, utan man hämtar inspiration från hela världen istället. Numera är det den individualistiska synen på trädgården som styr, vilket ger de olika trädgårdarna både personlighet och vitt skilda uttryck. Här nedan kommer jag att presentera olika collage som visar på de renodlade trädgårdstilar som finns.

idé collage japanskDen japanska trädgården: Enkelhet, rena linjer, öppna ytor, bregränsad färgskala, inget pynt. Minimalism, älska det enkla och nöj dig med lite. Växternas specifika karaktärsdrag utnyttjas. Ett landskap i miniformat med symboler för fjäll, sjöar och floder. Lugn avslappnad stämmning, i ett med naturen och med plats för meditation. Symbolisk…

idé collage allmogeAllmoge trädgård: Symetrisk, buxbominramade växtsängar, grusade gångar, rundel framför entrén, syrénberså, fruktträd, grönsaksland, staket med grind, både klippta och friväxande häckar. Akleja, stjärnflocka, daglija, iris, brandlilja, pion, fingerborgsblomma, stockrosor, borstnejlika, gyllenlack, luktärt och löjtnantshjärta..

Modern collage

Modern minimalistisk trädgård: Rena linjer, hårda element. Mjuka sirliga växter, bambu och prydnadsgräs ka bilda en behaglig kontrast mot de räta linjerna. Former, färger, material och växter placeras noga. Ingenting har fått sin placering av en slump. Otraditionella material som stål, alluminium, glas och målade murar. Kopplas oftast samman med funkiskhus från 1930-1940 talet eller moderna hus med stram aritektur…

idé kollage romantisk1Romantisk trädgård: Formell grundplan, frodig, informell växtlighet, stora blommande rabatter, röda och rosa nyanser, hemliga rum, bänkar att svärma på, skulpturer, urnor, nätta cafémöbler, järn, porlande fontäner, tegelmurar, smidesjärnbågar med klängrosor, gångar med singel. Rosor, liljor, höstflox, riddarsporrar…

idé collage naturträdgårdNaturträdgård:  Kärlek till den vilda naturen.Obehandlat trä, skiffer och granit. Björk, gran och fur som exlusiva trädgårdsträd. Friväxande häckar av lövfällande buskar. Stenmurar och gångar som ser ut att ha legat där i hundra år. Den omgivande naturen styr växtvalet i trädgården. Vid skogen: sockblomma, julros, skogsvallmo, jätterams, spetsmössa…Vid sjökanten: jättedaggkåpa, amerikanskt älggräs, gul svärdslilja, strandiris, fackelblomster, sommarviva…Vid havet:  trädgårdstrift, strandkål, blodnäva. havtorn, strandråg, nordisk stormhatt, gräslök, kattfot, torta, trädgårdsriddarsporre, fjällsippa, blågull, kanelros, smörboll…

Oftas har man inte en renodlad stil i sin trädgård utan den drar åt något håll. Själv har jag nog rätt så blandad stil, men den drar mest åt den moderna stilen…

Vilken trädgårdstil är du??

widget